Historiek

Deze rubriek geeft een zeer beknopt overzicht van de historiek van de VZW.

 

De KMS D&V of voluit Katholieke MultiSportvereniging Deugd en Volharding vzw zag het levenslicht in november 1983. Deze stap werd toen gezet door de besturen van de vier deelverenigingen zijnde de Koninklijk Turnkring Deugd en Volharding vzw, Kinemusikei, Joledi en Tecemo die op zoek waren naar een betere wettelijke structuur namelijk de vzw.

In de raad van bestuur, toen nog de raad van beheer genoemd, zetelen de afgevaardigden van de deelverenigingen en raadsleden welke verkozen worden door de algemene vergadering die we toen, de deelgenoten. noemden

Sinds de nieuwe ondernemingswetgeving ingevoerd in 2019, zijn de “raad van bestuur" en de "deelgenotenvergadering” gewijzigd in “het bestuursorgaan” en de ”AV of algemene vergadering”.

Op de AV van 17/11/2019 werden dan ook nieuwe statuten goedgekeurd die in lijn lagen met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
Er werd terzelfdertijd gekozen voor een naamwijziging van de vzw die voortaan als Multisportvereniging Deugd en Volharding Mortsel vzw door het leven gaat, afgekort MSV D&V Mortsel vzw

De MSV D&V Mortsel vzw vomt dus de samenhangende structuur tussen de verschillende afdelingen en organiseert een aantal overkoepelende activiteiten waaronder gezamelijke deelnames aan sportactiviteiten diverse initiatieven van de stad Mortsel. Het bestuursorgaan tracht ook ondersteuning te bieden aan de verschillende afdelingen door taken te coördineren en een omkadering te bieden waarbinnen nieuwe ideeën, denkpistes, kwaliteitszorg en strategische planning mogelijk worden.

Jacques van Anderlecht, toenmalig voorzitter van de Turnkring werd de eerste algemene voorzitter en vormde ploeg met Piet Rutten (ondervoorzitter), Hubert van Stappen (penningmeester), Jan Liekens (secretaris) en raadsleden Paula Palmers, Louis Van Laere, Bob Brullemans, Pierre Gijselinckx en Jos Wellens.

Jacques werd erevoorzitter in 1996 en opgevolgd door Hubert De Peuter die de vlag doorgaf in 2009 aan Luc Follaets de huidige algemene voorzitter met zijn huidig team.

In de loop der jaren hebben we ook wat verloop gekend In de aangesloten afdelingen.

In1993 heeft zich nog een vijfde afdeling toegevoegd aan het bestaande kwartet namelijk D&V Ski welke wintersportvakanties organiseerde, in eerste instantie voor eigen MSV D&V Mortsel vzw publiek, later uitgebreid tot vrienden en kennissen. Omwille van de afnemende belangstelling van het eigen publiek en de concurentiedruk van de reissector werd D&V Ski ter ziele gedragen einde 2001.

Op 29/04/2013 keurde de raad van bestuur de toetreding van een nieuwe afdeling goed en vervoegt Bossaball Mortsel de vzw.

Op 31/08/2020 heeft Kinemusikei noodgedwongen de handdoek in de ring moeten gooien en dit na iets meer dan 40 jaar. Hoewel er nog wel belangstelling was voor de activiteiten en er nog kwaliteitsvolle begeleiding beschikbaar was, werd er helaas niemand bereid gevonden om de coördinatie van deze afdeling in handen te nemen. 

Bij de aanvang van het sportseizoen 2022-2023 bleek er onvoldoende belangstelling in de Bossaball afdeling om de werking verder te zetten. Er kon ook geen vervanging gevonden worden voor de bestuursploeg die hun bijna 10 jaar lange engagement wensten te beëindigen.

Tot zo ver...

Deze website gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.